Ира Сурикова, Ната Касянчук, Ната Балобанова и Люда Авдей